☰ MENIU
Autorizatii - Cursuri Premium Teaching

Cursuri

CURSURI AUTORIZATE  de MINISTERUL MUNCII SI EDUCATIEI

(ANC – autoritatea nationala pentru calificari)

Cursurile organizate de Premium Teaching sunt autorizate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei. Diplomele eliberate de Premium Teaching sunt recunoscute la nivel national si au valabilitate nelimitata.

Cursurile autorizate sunt urmatoarele: curs contabilitatecurs inspector resurse umanecurs manager resurse umane, curs operator introducere, validare si prelucrare date, curs inspector securitate si sanatate in munca nivel baza si nivel mediu, curs specialist ssm, comunicare in limba engleza.

Autorizatiile eliberate pentru cursurile de mai sus sunt expuse mai jos.

Share Button

Contabilitate

Operator Calculator

Inspector resurse umane

Limba engleza

Manager resurse umane

Inspector SSM baza

Inspector SSM mediu

Specialist SSM

Formator Autorizat

Manager de Proiect

Inspector Salarii

Instructor Preparator Formare

Specimen Certificat Ablsovire