DIPLOME

model certificat absolvire
Specimen Certificat de Absolvire

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE

Conform Ordinului 501/8.10.2003 emis de Ministerul Muncii si Ordinului 5253/16.10.2003 emis de Ministerul Educatiei privind Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, art. 29, „Certificatul de calificare sau de absolvire, însotit de anexa, se elibereaza sub semnatura, titularului, pe baza actului de identitate, de catre furnizorul de formare profesionala. În situatii exceptionale, certificatul se elibereaza unei persoane împuternicite, pe baza de procura autentificata de notariat/consulat.”

Certificatele de absolvire se elibereaza de la sediul scolii din Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp I, et. 2, ( locatie ) in minim 45 de zile de la data absolvirii cursului (data examenului de absolvire).

Certificatele de absolvire NU se pot trimite prin posta ( curier ) sau scanate prin e-mail !

Program secretariat pentru eliberare certificate de absolvire:

Luni – Joi : 10.00 – 18.00

Vineri : 10.00 – 14.00

Titularul certificatului de absolvire este rugat sa prezinte un act de identitate in momentul eliberarii acestuia.

In momentul de fata eliberam certificate de absolvire  pentru examenele sustinute pana pe data de  10-04-2024.

Taxa pentru eliberarea certificatului de absolvire este de 60 lei.

In cazul in care certificatul de absolvire este  ridicat dupa o perioada  mai mare de 2 ani de la data examenului, se va percepe o taxa de arhivare de 60 lei.  Pentru eliberarea certificatelor de absolvire mai vechi de 2 ani, va rugam sa faceti programare telefonica la nr. 0722.815.074

Eliberare duplicat Certificat de absolvire:

Inainte de solicitarea eliberarii duplicatului, titularul acestuia trebuie, conform art. 34 din Ordinul 501/5253 din octombrie 2003, sa publice pierderea acestuia, in “Monitorul Oficial” al Romaniei partea a III-a, anuntul avand urmatoarele date:

– denumirea actului de studii original
– numele, initiala prenumelui tatalui, prenumele titularului
– anul finalizarii studiilor in cauza
– seria si numarul actului respectiv, numarul si data la care a fost inregistrat in registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii
– denumirea Furnizorului de formare profesionala

Dupa publicarea anuntului, titularul certificatului de absolvire se va prezenta la sediul nostru cu o anuntul din Monitorul Oficial si va depune o cerere de eliberare a duplicatului, urmand ca eliberarea acestuia sa aiba loc in termen de 30 de zile de la aprobarea cererii.

Taxa pentru eliberarea duplicatului certificatului de absolvire este de 250 lei si se elibereaza o singura data.

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală