CE TREBUIE SA CONTINA FISA POSTULUI

Pentru a elabora o fisa de post, trebuie avute in vedere elementele principale ale  si anume: identificarea postului, descrierea postului, specificatia postului.

Vom descrie pe rand fiecare element.

  Identificarea postului

Identificarea postului trebuie sa ofere informatii despre:numele si prenumele titularului, denumirea postului, pozitia din Clasificarea Ocupatiilor din Romania, departamentul/locatia (biroul, sectia sau compartimentul in care angajatul isi desfasoara activitatea);nivelul postului (locul ocupat in organigrama societatii); relatiile organizatorice (ierarhice, functionale si de reprezentare).

Inainte de elaborarea fisei postului trebuie stabilita denumirea postului .
Postul trebuie sa fie usor de identificat in cadrul locului de munca respectiv.

Este recomandat ca la denumirea posturilor , sa se foloseasca un sistem comun de clasificare a posturilor.
Denumirea postului se preia, de regula, din contractul individual de munca si se stabileste prin verificarea cu pozitia similara din Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR).
Obligativitatea de a folosi denumirile specificate in COR la completarea documentelor oficiale este specificata de art. 15 din Legea nr. 76/2002, sub sanctiunea amenzii contraventionale de la 1.500 la 2.500 RON.

Dupa alegerea denumirii postului, se va stabili care este nivelul postului: post de conducere/coordonare sau post de executie?

Totodata se va stabili care sunt relatiile ierarhice si de colaborare dintre postul respectiv si celalalte posturi.
Astfel, angajatul va sti la cine sa vina pentru rezolvarea unei sarcini.

Descrierea postului

Descrierea postului trebuie sa contina urmatoarele informatii: scopul postului; obiectivele postului; sarcinile si responsabilitatile (ordonate dupa importanta si frecventa); conditiile de lucru;indicatorii de performanta si perioada de evaluare a performantelor;posibilitatile de avansare.

Specificatia postului

Specificatia postului  cuprinde cerintele minime de specializare si competenta pe care trebuie sa le aibe salariatul pentru a indeplini corespunzator cerintele postului: nivelul de studii;calificarea/specializarea solictata;competentele postului (cunostintele, aptitudinile, trasaturile de personalitate, motivatiile, atitudinile, interesele);vechimea in specialitatea ceruta de post.

Toate elemente care alcatuiesc fisa de post sunt stabilite de societate, in functie de nevoile specifice pentru postul respectiv.

Pentru a aprofunda informatiile despre sarcinile departamentului de resurse umane va invitam sa participati la urmatoarele cursuri:

– curs inspector resurse umane; 

– curs manager resurse umane;

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală