Conventia Civila – obligatii declarative:

Incheierea unui contract civil conform art. 52 din Codul fiscal poate fi facuta doar in cazul desfasurarii unor activitati intamplatoare.

Activitatea desfasurata conform unei conventii civile nu trebuie sa poata fi considerata activitate dependenta conform la art. 7 pct. 2.1 din Codul fiscal respectiv, astfel:

“Orice activitate poate fi reconsiderata ca activitate dependenta daca indeplineste cel putin unul dintre urmatoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
b) in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
c) platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
d) platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.” ( Codul Fiscal)

Daca activitatea desfasurata nu are caracter repetitiv si poate fi considerata intamplatoare si nu indeplineste niciunul dintre criteriile mentionate  la art. 7 punctul 2.1 din Codul Fiscal putem incheia conventia civila.

Persoanele fizice beneficiare ale veniturilor obtinute din conventiile civile datoreaza contributii sociale conform Codului Fiscal, dar, calculul, retinerea, declararea si virarea acestora cad in sarcina platitorului de venit.

Prestatorul de servicii trebuie sa  isi exprime optiunea de impozitare, in conventia civila :

1) Retinere la sursa, conform art. 52 alin. (2) Codul fiscal , impozitul se stabileste in procent de  10% aplicat la venitul brut, dupa care se scad contributiile sociale obligatorii retinute conform titlului IX indice 2.

2) Stabilirea impozitului pe venit ca impozit final; in conformitate cu art. 52 indice 2 alin. (2) din Codul fiscal , impozitul pe venit se retine la sursa in momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.
Conform optiunii prestatorului de servicii, platitorul venitului are obligatia de retinere a impozitului pe venit, fie aplicand o cota de impunere de 10% la venitul brut din care se deduc contributiile sociale obligatorii retinute la sursa potrivit titlului IX indice 2, fie prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut.

Pentru veniturile obtinute din contracte/conventii civile, se datoreaza contributii la sistemul asigurarilor sociale si contributii la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Exceptiile de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale (art. 296 indice 21 alin. (2)),  persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I-III si V din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1).
Pentru veniturile din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil nu exista exceptii de la plata contributiei la sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
Astfel, o persoana care realizeaza venituri din contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil datoreaza contributie la sistemul asigurarilor sociale de sanatate chiar daca in acelasi timp realizeaza si alte venituri cum ar fi venituri din salarii sau venituri din pensii.

Obligatiile declarative ale beneficiarului  de venituri din conventii civile:
Anual,doar in cazul in care prestatorul opteza pentru retinerea impozitului in cota de 10%, pana pe data de 25 mai a anului curent pentru anul anterior trebuie depusa declaratia privind veniturile realizate (declaratia 200) .

In cazul in care se opteaza pentru retinerea impozitului final de 16%,prestatorul (persoana fizica) nu mai este obligata sa depuna declaratia 200.
In termen de 30 de zile de la data obtinerii primului venit trebuie depusa declaratia 020 „Declaratie de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane fizice romane” – in cazul in care unitatea retine impozitul de 10%.

In cazul in care se opteaza pentru retinerea impozitului final de 16%, persoana fizica nu mai este obligata sa depuna declaratia 020.

Obligatii declarative ale platitorului de venit:
Veniturile din contracte/conventii civile se declara de platitorul venitului in fomularul 112 – Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Anual, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul precedent trebuie sa se depuna declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit (declaratia 205).

Va invitam sa participati la cursurile noastre de contabilitate:

– Curs Contabilitate Financiara

– Curs Fiscalitate 

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală