☰ MENIU
Diplome - Cursuri Premium Teaching

Cursuri

 

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE

Conform Ordinului 501/8.10.2003 emis de Ministerul Muncii si Ordinului 5253/16.10.2003 emis de Ministerul Educatiei privind Metodologia certificarii formarii profesionale a adultilor, art. 29, „Certificatul de calificare sau de absolvire, însotit de anexa, se elibereaza sub semnatura, titularului, pe baza actului de identitate, de catre furnizorul de formare profesionala. În situatii exceptionale, certificatul se elibereaza unei persoane împuternicite, pe baza de procura autentificata de notariat/consulat.”

Certificatele de absolvire se elibereaza de la sediul scolii din Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Corp I, et. 2, ( locatie ) in minim 45 de zile de la data absolvirii cursului ( data examenului de absolvire).

Program secretariat pentru eliberare certificate de absolvire:

Luni – Joi : 10.00 – 18.00

Vineri : 10.00 – 14.00

Titularul certificatului de absolvire este rugat sa prezinte un act de identitate in momentul eliberarii acestuia.

In momentul de fata eliberam certificate de absolvire  pentru examenele sustinute pana pe data de  31-07-2020 .

Taxa pentru eliberarea certificatului de absolvire este de  50 lei.

Eliberare duplicat Certificat de absolvire:

Inainte de solicitarea eliberarii duplicatului, titularul acestuia trebuie sa publice pierderea acestuia, in “Monitorul Oficial”, anuntul avand urmatoarele date:

Specimen certificat de absolvire :

cursuri-specimen-certificat-de-absolvire

– denumirea actului de studii original
– numele, initiala prenumelui tatalui, prenumele titularului
–  anul finalizarii studiilor in cauza
– seria si numarul actului respectiv, numarul si data la care a fost inregistrat in registrul de evidenta a eliberarii actelor de studii
– denumirea Furnizorului de formare profesionala

Dupa publicarea anuntului, titularul certificatului de absolvire se va prezenta la sediul nostru cu o anuntul din Monitorul Oficial si va depune o cerere de eliberare a duplicatului, urmand ca eliberarea acestuia sa aiba loc in termen de 30 de zile de la aprobarea cererii.

Taxa pentru eliberarea duplicatului certificatului de absolvire este de 150 lei si se elibereaza o singura data.

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Salvează

Share Button