EVALUAREA PERSONALULUI

Evaluarea angajatilor si Criteriile de performanta sunt obligatorii pentru fiecare societate, conform codului muncii.

In conformitate cu  lit. d1) a art. 17 alin. (2)  Codul muncii, persoana selectata pentru angajare sau salariatul, va fi informata  despre criteriile de evaluare a activitatii profesionale a angajatului  aplicabile de catre societate
Criteriile de evaluare trebuie sa fie trecute in  contractului individual de munca, conform cu alin. (3) din articolul 17 Codul Muncii.
Codul muncii prevede urmatoarele:

– Stabilirea criteriilor de evaluare a activitatii profesionale a angajatului aplicabile de catre societate  clauza contractuala (art. 17 alin. 2 lit.d indice 1)

– Dreptul angajatorului de a stabili obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora (art. 40 alin.1 lit. f)

– Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala, care poate fi dispusa numai dupa evaluarea prealabila a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de munca sau regulamentul intern (art. 63 alin. 2 si art. 258 lit.i)

Fisa de evaluare se completeaza în luna ianuarie a anului curent pentru activitatea depusa de angajat în anul trecut. Fisa se completeaza de catre seful nemijlocit al angajatului în doua exemplare si se aproba de catre  Directorul General sau de catre functia de conducere delegata de catre acesta.

Directorul General sau functia delegata de catre acesta poate schimba punctajul evaluarii, daca considera ca acesta este subiectiv.

Pentru functiile al caror sef nemijlocit este Directorul General, evaluarea si aprobarea se efectueaza de catre Directorul General.

Fisa este prezentata angajatului pentru a o semna si a lua la cunostinta rezultatul evaluarii. Angajatul poate contesta rezultatul evaluarii. Contestatia este analizata de catre Directorul General.

Un exemplar al fisei de evaluare se da angajatului evaluat, iar al doilea exemplar se pastreaza la Departamentul Resurse Umane.

Pentru aprofundarea cunostintelor va recomandam cursurile noastre:

curs inspector de resurse umane

curs manager de resurse umane

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală