GHID DE EVALUARE A PERFORMANTELOR PROFESIONALE

PARTEA I

Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale, indiferent de categoria de personal în care este încadrat salariatul evaluat, sunt:

–         gradul de indeplinire a standardelor de performanta;

–         asumarea responsabilitatii;

–         adecvarea la complexitatea muncii;

–         initiativa si creativitatea.

Persoanele implicate in activitatea de evaluare vor tine seama de fiecare criteriu, in functie de tipul functiei pe care o are persoana evaluata (functie de conducere, functie de executie cu studii superioare/studii medii, muncitor calificat, muncitor necalificat, etc).

1.Gradul de îndeplinire a standardelor de performanta

Pentru acest criteriu se au in vedere rezultatele obtinute de catre angajat in indeplinirea sarcinilor si obiectivelor care ii revin, prin intermediul fisei postului.

Principali factori  avuti în vedere în evaluarea acestui criteriu sunt:

a)      calitatea si cantitatea lucrarilor (activitatilor) se evalueaza tinand cont de:

–         nivelul calitativ si cantitativ al lucrarilor efectuate sau a produselor executate (dupa caz);

–         contributia personala la realizarile de asamblu ale departamentului din care face parte sau pe care il conduce;

–         relevanta activitatilor realizate pentru organizatie;

–         modul de realizare a sarcinilor colaterale celor prevazute în fisa postului.

b)      incadrarea in termenele stabilite se apreciaza tinand cont de:

–         respectarea termenelor date pentru realizarea sarcinilor;

–         solutionarea problemelor curente in termenele stabilite;

–         rezolvarea in timp util a sarcinilor primite.

c)      utilizarea eficienta a resurselor se apreciaza tinand cont de:

–         potentialul de a utiliza eficient si la capacitate maxima a resurselor pe care le are la dispozitie ( materiale, financiare, umane etc.)

–         eficienta in munca (efortul pentru obtinerea de rezultate optime cu costuri cat mai reduse).

d)     altele – inposturile pentru care se apreciaza ca sunt specifici si alti indicatori pentru acest criteriu de evaluare, acestia se inscriu in fisa de evaluare de catre seful nemijlocit si se evalueaza corespunzator.

       Pentru aprofundarea cunostintelor ca invitam sa participati la cursurile de resurse umane :

– curs inspector de resurse umane

– curs manager de resurse umane

continuare: PARTEA II

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală