Termeni și condiții pentru folosirea website-ului

A. Precizari Cadru

Termenii si conditiile de mai jos se refera la navigarea sau inscrierile efectuate pe site-ului www.cursuri-premium.ro si participarea la cursurile si evenimentele Premium Teaching. Pentru a avea toate informatiile legate de conditiile inscrierii si participarii la cursurile Premium Teaching, va rugam sa cititi cu atentie cele de mai jos. In cazul in care aveti intrebari sau nelamuriri, va rugam sa folositi datele de contact de la urmatoarea adresa: https://cursuri-premium.ro/contact

1. Va vom notifica cu orice schimbare intervenita in Conditiile de utilizare prin afisarea pe site. Modificarile astfel facute sunt socotite a fi acceptate de catre utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site, in sectiunea Termeni si Conditii.

2. Utilizarea de catre dvs. a produselor, aplicatiilor, serviciilor, aplicatiilor software si site-ului www.cursuri-premium.ro este guvernata de termenii prezentului document, excluzand insa alte servicii si termeni acceptati prin semnarea unor documente suplimentare.

3. Cu exceptia unor intelegeri contrare incheiate in scris cu SC Premium Teaching S.R.L., contractul dvs. cu SC Premium Teaching S.R.L. va include intotdeauna, cel putin Termenii si Conditiile prevazute in acest document. Acestea sunt denumite in continuare „Termeni si Conditii”.

B. Termeni Generali

SC Premium Teaching este  societate cu raspundere limitata inregistrata in Romania, avand sediul in social in Mun. Bucuresti, Sectorul 6, Aleea Arinis, nr. 1, bloc OD 1, scara C, ap. 90,  inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/1889/2012, identificata prin cod unic de inregistrare 29811361.

Site: domeniul www.cursuri-premium.ro si www.premium-teaching.ro si subdomeniile acestora. Site-ul si subdomeniile acestuia sunt operate de PREMIUM TEACHING S.R.L.

Servicii: Utilizarea de catre dvs. a produselor, serviciilor, aplicatiilor software si site-urilor www.cursuri-premium.ro si www.premium-teaching.ro (denumite in acest document in mod colectiv „Serviciile” si excluzand orice alte servicii care va sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernata de termenii prezentului document.

Curs Autorizat: program de formare profesionala autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), conform O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Atelier sau Seminar: program special referitor la dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor individuale necesare indeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evolutie personala, care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.
Exemple de Ateliere sau Seminarii: evenimente culturale si educationale, conferinte, workshopuri, ateliere si alte manifestari stiintifice.

Cursurile Autorizate si Atelierele sau Seminariile vor fi denumite in continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesionala si Ateliere sau Seminarii in functie de tipul fiecaruia.

Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit in continuare si Furnizor de formare profesionala, care asigura organizarea si livrarea unui Curs Autorizat sau Atelier, Seminar.

Cursant: beneficiar al programelor de formare profesionala sau Training (persoana fizica sau juridica)

Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionala de calificare sau recalificare.

Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de initiere, perfectionare, specializare, precum si la absolvirea fiecarui modul, in cazul programelor de formare profesionala structurate pe module.

Modelele certificatelor de calificare si de absolvire, precum si al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute in anexele nr. 4, 5 si 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate catre furnizorul de formare profesionala, pe baza unui proces verbal, de catre Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Pana la eliberarea fizica a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesionala poate elibera adeverinte de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 45 zile calendaristice de la momentul in care furnizorul de formare profesionala intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor.
Furnizorul de formare profesionala nu poarta nicio raspundere in raport de termenul in care intra in posesia tipizatului transmis de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, necesar in vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia in baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesionala, din orasul in care programul de formare profesionala a fost finalizat.

Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs Autorizat Atelier sau Seminar si finalizarea acestuia, fara insa a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente.

Denumirea Comerciala a Cursului: reprezinta numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit in scopuri comerciale pentru o intelegere si identificare mai usoara de catre un cursant sau potential cursant.

Denumirea Oficiala a Cursului: reprezinta numele ocupatiei/calificarii asa cum se regaseste in lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, respectiv in Registrul national al calificarilor profesionale. Aceasta denumire se va regasi pe certificatele de absolvire/calificare obtinute, in urma absolvirii programului de formare profesionala.

Cod COR: cod atribuit ocupatiilor din Romania pentru care exista un standard ocupational sau de pregatire profesionala, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui Curs Autorizat sau Training.

Conditii Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie indeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se refera la nivelul de studii absolvite sau chiar varsta viitorilor cursanti.

Prezenta obligatorie: Se accepta un numar maxim de 25% absente. In cazul in care numarul maxim de absente este atins cursantul isi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala/training. In acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

Training ONLINE: Trainingurile  se pot desfasura si ONLINE. In acest pentru participarea la curs aveti nevoie de:
– Laptop / PC, conectat la internet
– Webcam si Microfon functional

C. Inscrieri si Modalitatea de Inscriere Online

C. 1. Cursantul va putea alege cursul la care sa participe, utilizand interfata site-ului www.cursuri-premium.ro

C. 2. Cursantul poate accesa orice curs autorizat/training, din oferta disponibila, in limita locurilor disponibile si a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program in parte.

C. 3. Cursantul se poate inscrie la cus apasand butonul “Inscrie-te”, si completand campurile formularului care se deschide. Pe adresa de email trecuta in formular, cursantul va primi automat informatii complete despre tipuri de program disponibile, modalitati de plata, data de incepere, 

C. 4. Rezervarea si garantarea locului in cadrul unei grupe, se realizeaza in momentul achitarii cursului autorizat/training-ului si depunerea actelor necesare pentru inscriere. Doar in acel moment inscrierea se considera finalizata.

C. 5. Actele necesare pentru inscriere sunt mentionate pe pagina fiecarui curs autorizat/training in parte. Actele necesare pentru inscriere se pot trimite in format digital pe e-mail.

C. 6. Premium Teaching isi rezerva dreptul de a modifica fara vreo notificare prealabila datele de desfasurare a programelor de formare profesionala sau traininguri, trainerul precum si locatia de desfasurare, in cazul in care acest lucru este impus de motive obiective.

D. Conditii de Participare si Dreptul de Retragere

D. 1. In cazul in care din motive obiective, Cursul nu se poate desfasura sau inceperea acestuia intarzie cu mai mult de 90 de zile fata de Data Estimata din mesajul primit la inscirere, Cursantul are dreptul sa solicite returnarea sumei achitate, respectand procedura de restituire.

D. 2. Persoanele fizice beneficiaza de un drept de retragere pe care il pot exercita in termen de 14 zile calendaristice de la data inscrierii, doar in situatia in care nu a fost anuntata Data de Incepere a Cursului. In cazul in care Data de Incepere a cursului comunicata catre cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. In situatia in care se va exercita dreptul de retragere in primele 14 zile calendaristice de la inscriere, respectand conditiile mai sus mentionate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului in termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere.

D. 3. In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat cursul integral si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala/training,si isi anunta in scris intentia cu maxim 48 ore inainte de inceperea Cursului, Furnizorul Cursului va restitui contravaloarea cursului achitat. Restituirea sumei se va realiza in termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca si cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul inscrierii.

D. 4. In cazul in care Cursantul (persoana fizica) a achitat avansul (prima rata) si doreste sa se retraga inainte de inceperea programului de formare profesionala/trainingului, insa anunta aceasta interntie cu mai putin de 48 de ore pana la data de incepere a cursului, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita.

D. 5. Persoanele Juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.

D. 6. In situatia neprezentarii la curs sau a intreruperii frecventarii acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata (in rate sau integral).

D. 7. Pentru modalitatile de plata prin Card Avantaj sau StarBT, cu pana la 9 rate fixe lunare, fara dobanda si fara comision, parteneriatele cu Credit Europe Bank SA si Banca Transilvania nu permit restituirea sumei achitate in cazul intreruperii cursului autorizat/trainingului, din motive imputabile Cursantului.

D. 8. Exercitarea dreptului de retragere, respectand conditiile mai sus mentionate, se poate face prin folosirea formularului de retragere pus la dispozitie de catre Furnizorul Cursului.

D. 9. Plata cu pana la 9 rate fixe lunare prin Card Avantaj sau StarBT este considerata plata in rate.

D. 10. Cursantul declara ca este inscris in grupa pentru care a completat programul de curs in prezentul formular de inscriere. Furnizorul Cursului informeaza Cursantul ca transferul la o alta grupa, cu un alt program fata de cel pentru care s-a inscris nu este posibil.

D. 11. Furnizorul Cursului isi rezerva dreptul de a verifica in orice moment modalitatea in care sunt efectuate solicitarile de inscriere si dreptul de a nu da curs solicitarilor, de a anula inscrierea, sau de a exclude definitiv din randul cursantilor persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de alta natura, afecteaza bunul mers al activitatii societatii sau derularea in conditii optime a cursurilor organizate de aceasta.

E. Durata Contractului

E. 1. Contractul intra in vigoare la data completarii formularului de inscriere si achitarea avansului, producand efecte pana la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

F. Pretul si Modalitati de Plata

F. 1. Costul Cursului: Pretul total al serviciilor prestate de catre Furnizor de formare profesionala.
• Toate preturile afisate pe site sunt in RON.
• Valoarea TVA este 0 (zero).
• Pretul exprimat este per Cursant.
• Costul Cursului, precum si modalitatile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte aditionale.F. 2. Plata se poate realiza:

• Online cu Card, prin procesatorul de plati PayU sau EuPlatesc.
• La sediul Premium Teaching. Veti primi pe adresa de email introdusa in formular o factura proforma cu suma de plata. Aceasta trebuie achitata in cel mai scurt timp pentru rezervarea locului in grupa.
• Prin Depunere numerar la ING BANK. Veti primi pe adresa de email introdusa in formular o factura proforma cu suma de plata. Aceasta trebuie achitata in cel mai scurt timp pentru rezervarea locului in grupa. Va rugam sa ne trimiteti dovada de plata pe email.
• Plata prin transfer bancar. Veti primi pe adresa de email introdusa in formular o factura proforma cu suma de plata. Aceasta trebuie achitata in cel mai scurt timp pentru rezervarea locului in grupa. Va rugam sa ne trimiteti dovada de plata pe email.

G. Protectia Datelor Personale si Politica de Confidentialitate:

Va rugam sa cititi NOTIFICAREA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru a afla de ce si cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile in care le putem divulga altora, cum le stocam in conditii de siguranta si care sunt drepturile dumneavoastra in legatura cu o asemenea prelucrare conform legii. 

H. Proprietatea intelectuala

H. 1. Continutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea Premium Teaching, iar informatiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internationale de protectie a proprietatii intelectuale.

H. 2. Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protectia se exercita asupra textelor, creatiei artistice, imaginilor si fotografiilor, precum si asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.

H. 3. Nu aveti voie (si nici nu puteti sa permiteti nimanui altcuiva) sa copiati, sa modificati, sa creati derivatii, sa efectuati activitati de reverse engineering, sa decompilati sau sa incercati in orice alt mod sa extrageti codul sursa al site-ului www.cursuri-premium.ro sau www.premium-teaching.ro sau al subdomeniilor.

I. Utilizarea site-ului www.cursuri-premium.ro sau www.premium-teaching.ro

I. 1. Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipari ori distribui informatii si documente publicate de Premium Teaching prin intermediul acestui site, cu conditia sa fie pentru uz personal; sa nu faca obiectul unei activitati comerciale, sa fie pentru scopuri informative, sa mentioneze obligatoriu sursa, indiferent de modul de utilizare.

I. 2. Vizitatorul/Utilizatorul intelege si este de acord sa foloseasca site-urile www.cursuri-premium.ro sau www.premium-teaching.ro numai in scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga sa foloseasca acest site fara a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga, de asemenea, sa nu foloseasca si sa nu permita vreunui tert sa foloseasca aceste site-uri pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispozitii legale in vigoare, de natura obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare.

I. 3. Sunteti de acord sa nu accesati (sau sa nu incercati sa accesati) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decat interfata oferita de Premium Teaching, cu exceptia cazului in care vi s-a permis in mod specific sa faceti acest lucru in cadrul unui contract separat cu Premium Teaching.

I. 4. Sunteti de acord sa nu intreprindeti nici o activitate care interfereaza cu Serviciile sau le afecteaza (sau serverele si retelele care sunt conectate la Servicii).

I. 5. Cu exceptia cazului in care vi se permite expres acest lucru in cadrul unui contract separat cu Premium Teaching, sunteti de acord sa nu reproduceti, sa nu duplicati, sa nu copiati, sa nu vindeti, sa nu comercializati sau sa nu revindeti Serviciile oferite in nici un scop.

I. 6. Sunteti de acord ca sunteti singurul responsabil (iar Premium Teaching nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice incalcare a obligatiilor dvs. prevazute in Termeni si Conditii si pentru orice consecinte (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi Premium Teaching) care pot aparea in urma unei asemenea incalcari.

I. 7. Premium Teaching incearca sa mentina informatiile de pe acest site cat mai corecte, complete si actuale. Totusi, Premium Teaching nu isi asuma in nici un fel raspunderea pentru eventualele inadecvente legate de descrierea serviciilor, documentelor si alte caracteristici de orice natura ale produselor si serviciilor de pe cele 2 site-uri www.cursuri-premium.ro sau www.premium-teaching.ro si nu garanteaza ca informatiile sunt corecte, complete, actuale, de incredere ori fara erori.

I. 8. Premium Teaching nu isi asuma raspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informatii) care poate sa apara direct sau indirect din cauza informatiilor incluse pe site-urile www.cursuri-premium.ro sau www.premium-teaching.ro sau a nefunctionarii sau functionarii necorespunzatoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor aditionale legate de folosirea site-urilor www.cursuri-premium.ro sau www.premium-teaching.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra in sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.

I. 9. Ati luat cunostinta de faptul ca toate informatiile (cum ar fi fisiere de date, text scris, aplicatii software, muzica, fisiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveti acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar raspunderea persoanei de la care origineaza continutul respectiv.

I. 10. Sunteti de acord ca sunteti singura persoana responsabila (iar Premium Teaching nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice Continut pe care il creati, transmiteti sau postati atunci cand utilizati Serviciile si pentru consecintele actiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care il poate suferi Premium Teaching).

I. 11. Dvs. va pastrati drepturile de autor si orice alte drepturi pe care le detineti deja asupra Continutului pe care il trimiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui continut, dvs. Ii acordati lui Premium Teaching o licenta perpetua, irevocabila, universala, fara redeventa si neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvalui public si de a distribui orice Continut pe care il transmiteti, postati sau expuneti in cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Aceasta licenta are singurul scop de a permite lui Premium Teaching sa expuna, sa distribuie si sa promoveze Serviciile si poate fi revocata pentru anumite Servicii.

I. 12. Sunteti de acord ca aceasta licenta include dreptul Premium Teaching de a pune acest Continut la dispozitia altor societati, organizatii sau persoane fizice carora Premium Teaching le furnizeaza servicii, si de a utiliza acest Continut in legatura cu furnizarea acestor servicii.

I. 13. Ati luat cunostinta de faptul ca Premium Teaching, in executarea operatiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii catre utilizatori, poate (a) transmite sau distribui Continutul dvs. catre diverse retele publice si diverse mijloace media; si (b) opera modificarile necesare asupra Continutului dvs. astfel incat acesta sa se conformeze si sa se adapteze la cerintele tehnice ale retelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legatura. Acceptati faptul ca aceasta licenta ii va permite Premium Teaching sa faca aceste operatiuni.

I. 14. Confirmati si garantati fata de Premium Teaching ca detineti toate drepturile, puterile si autoritatea in vederea acordarii licentei sus mentionate.

J. Raspunderea partilor

J. 1. Niciuna dintre Parti nu va fi responsabila pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea inadecvata, partiala sau totala, a obligatiilor sale, daca o astfel de neindeplinire la timp sau indeplinire inadecvata a fost cauzata din motive de forta majora.

J. 2. In cazul in care Beneficiarul nu poate continua sau finaliza programul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de Furnizor de formare profesionala in executarea contractului, dar nu mai putin de 15% din Costul Cursului.

J. 3. In cazul in care Beneficiarul nu continua sau nu finalizeaza programul de formare profesionala/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul sa solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare profesionala. In aceasta situatie, Furnizorul de formare profesionala are dreptul sa solicite plata de catre Beneficiar a sumelor restante.

J. 4. Beneficiarul nu are dreptul sa solicite continuarea cursului autorizat/trainingului intr-o alta perioada decat cea stabilita, sau cu o alta grupa, decat cu acordul expres al Furnizorului de formare profesionala.

J. 5. Furnizorul de formare profesionala raspunde pentru serviciile prestate in conformitate cu prezentul document.

J. 6. In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile din Conditiile specifice de desfasurare a programului de Formare Profesionala/Training, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul, dupa caz, de a sanctiona si a intrerupe participarea la curs a Beneficiarului, pastrand suma achitata pana in acel moment de catre acesta cu titlu de despagubiri, notificand Beneficiarul.

J. 7. In cazul in care Beneficiarul nu isi indeplineste obligatiile de plata in conditiile si la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a intrerupe participarea Beneficiarului la cursul autorizat/training, pana la achitarea integrala a sumelor restante la plata.

K. Forta majora

K. 1. Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul document. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

K. 2. Pe perioada fortei majore invocate, toate termenele se suspenda.

K. 3. Doar daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.

L. Solutionarea litigiilor

L. 1. Partile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neintelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia desfasurarii relatiilor contractuale.

L. 2. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, Partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

M. Notificari

M. 1. Orice notificare va fi adresata in scris la datele de contact prevazute in art. A.

N. Reclamatii. Solutionarea reclamatiilor:

N. 1. Orice reclamatie sau solicitare de informatii va fi adresata de catre Beneficiar in scris la datele de contact ale Furnizorului de formare profesionala.

N. 2. Furnizorul de formare profesionala va analiza reclamatiile sau solicitarile supuse atentiei de catre Beneficiar, iar in cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesionala va depune toate eforturile necesare in vederea identificarii unei solutii satisfacatoare.

N. 3. In cazul in care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, daca aceasta situatie nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului sau, in cazul in care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii serviciului prestat, in termen de maximum 15 zile din momentul cand Furnizorul de formare profesionala a constatat deficientele serviciului prestat.

N. 4. In situatia in care Furnizorul de formare profesionala va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleasi obligatii pentru serviciul remediat ca si pentru serviciul prestat initial.

N. 5. Furnizorul de formare profesionala va raspunde reclamatiilor sau solicitarilor primite in legatura cu serviciul prestat, intr-un termen ce nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acestora.

O. Dispozitii finale

O. 1. Dispozitiile prezentului document se completeaza cu prevederile legale aplicabile in materie si cele ale Codului Civil.

O. 2. Termenii si Conditiile reprezinta un acord juridic dintre dvs. si Premium Teaching si guverneaza utilizarea de catre dvs. a Serviciilor.

O. 3. Sunteti de acord ca, daca Premium Teaching nu exercita sau nu pune in aplicare un drept legal sau o compensatie legala cuprins(a) in acesti Termeni (sau de care beneficiaza Premium Teaching conform oricarei legislatii aplicabile), acest lucru sa nu fie considerat ca o renuntare formala la drepturile Premium Teaching si ca drepturile sau compensatiile respective vor fi in continuare la dispozitia Premium Teaching.

O. 4. Daca orice instanta, cu jurisdictie de a lua hotarari in acest caz, se pronunta in sensul ca una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectiva va fi eliminata din cadrul Termenilor, fara a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor ramane in vigoare si vor produce efecte in continuare.

O. 5. Termenii si relatia dvs. cu Premium Teaching prevazuta in acesti Termeni, vor fi guvernate de legislatia romana. Dvs. si Premium Teaching sunteti de acord sa va supuneti jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti din Romania pentru solutionarea oricarei dispute juridice care poate aparea din acesti Termeni. Cu toate acestea, sunteti de acord ca Premium Teaching sa aiba dreptul de a solicita remedii bazate pe injonctiuni (sau o forma echivalenta a unui demers juridic urgent) in orice jurisdictie.

P. Acceptarea Termenilor

P. 1. Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se considera ca ati citit, inteles si acceptat prezentii Termeni si Conditii. Totodata, confirmati si acceptati faptul ca Premium Teaching va considera utilizarea de catre dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor incepand cu momentul respectiv.

P. 2. Nu puteti utiliza Serviciile si nu puteti accepta Termenii daca nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu Premium Teaching, sau sunteti o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislatiei din Romania.

P. 3. Premium Teaching poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informatii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fara a informa in prealabil in acest sens. Premium Teaching isi rezerva dreptul de a modifica – adauga, sterge, completa, actualiza – in totalitate sau partial acesti Termeni si conditii fara un anunt prealabil. Aceste modificari intra in vigoare in momentul in care sunt publicate pe site-urile www.cursuri-premium.ro si www.premium-teaching.ro si se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea in continuare a acestui site.

Alte intrebari? Contacteaza-ne la +40 722 815 074 sau office@cursuri-premium.ro 

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală