Cine este specialistul SSM?

Definiție

Specialistul în domeniul securității și sănătății în muncă este persoana care se ocupă de activitățile de prevenire și protecție din orice organizație, respectând toate condițiile stabilite de reglementările legale ale Legii nr. 319/2006 – a securității și sănătății în muncă.

SSM – protecția muncii

Care este obiectivul unui SSM?

Obiectivul general al oricărui SSM este acela de a organiza, coordona și monitoriza toate activitățile de prevenire și protecție a muncii.

Care sunt responsabilitățile unui SSM într-o organizație?

Pentru a-și îndeplini cu succes obiectivul, printre responsabilitățile specialistului SSM se pot enumera:

  1. Obține autorizația de funcționare corespunzătoare normelor de securitate și sănătate în muncă, înainte de începerea oricărei activități.
  2. Se asigură de informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare.
  3. Întocmește un plan de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condiţiilor de muncă specifice unităţii. 
  4. Stabilește pentru toți lucrătorii (inclusiv pentru director), prin fişa postului, atribuţiile şi răspunderile ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform funcţiilor exercitate.
  5. Se asigură de formarea și funcționarea corectă a Comitetului de securitate și sănătate în muncă (pentru organizațiile care au minim 50 de lucrători), respectând normele metodologice.
  6. Ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă, cum ar fi: afişe, pliante, filme şi diafilme.
  7. Se asigură de cunoașterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi a sănătăţii în muncă.
  8. Se implică pentru luarea măsurilor stabilite de angajator specifice protejării grupurilor sensibile la riscuri, cum ar fi: persoanele cu dizabilități, femeile însărcinate sau care alăptează, tineri ș.a.

Deci, specialistul SSM va face parte dintr-un management modern, prin care, securitatea și sănătatea angajaților vor fi percepute ca obiective principale ale organizației, alături de obținerea de profit.

De ce au firmele nevoie de un specialist SSM?

Începând din anul 2006, prin Legea 319 – toate firmele sunt obligate să completeze Carnetele de Protecția muncii și să realizeze documentația aferentă.

Consultanță SSM

Practic, firmele au obligația să implementeze reguli și norme pentru protecția și securitatea în muncă, ca o formă de prevenție a accidentelor și a bolilor profesionale.

În prezent, majoritatea antreprenorilor își asigură aceste măsuri prin apelarea la serviciile unor  firme specializate în acest domeniu de activitate, însă, acest lucru nu îi absolvă de responsabilitățile care intervin în cazul unui potențial accident de muncă.

De aceea, e necesar să dețină corect informațiile referitoare la acest subiect!

Acest lucru poate fi realizat cu mai multă eficiență prin apelarea la serviciile unui specialist SSM, care va evalua riscurile posturilor fiecărui lucrător angajat.

Astfel, gestionarea corectă a activităților de securitate și sănătate la locul de muncă va oferi siguranță salariaților, dar și performanță întregii activități.

Devino specialist SSM, alături de Premium Teaching!

Ești o persoană responsabilă, mereu preocupată de siguranța celorlalți?

Atunci, alege să faci din asta o meserie, care să îți aducă satisfacții profesionale făcând ceea ce îți place!

Poți deveni specialist SSM parcurgând cursul de specializare – Curs specialist SSM în cadrul Premium Teaching!

Instructaj SSM

Acest curs oferă posibilitatea persoanelor cu studii superioare tehnice și diplomă de licență să învețe cum să coordoneze și cum să aplice toate măsurile de prevenire și protecție a muncii, conform legislației în vigoare.

Dacă te regăsești și crezi că ești potrivit(ă) pentru această meserie, atunci cursul este o soluție ideală pentru tine!

Structura cursului abordează toate domeniile importante, care îți vor oferi șansa de a practica meseria imediat după absolvire.

Vei putea testa noțiunile teoretice prin aplicații practice, având parte de îndrumarea permanentă a trainerilor cu experiență în domeniu.

Astfel, te vei putea specializa și vei putea obține o diplomă recunoscută la nivel național și  autorizată de Ministerul Muncii și Ministerul educației.

Deci, dacă îți dorești să fi tu acea persoană care asigură securitatea lucrătorilor, făcând diferența în firma ta prin măsuri de prevenire constantă a riscurilor, atunci alege Premium Teaching!

Înscrie-te la Cursul de Specialist SSM, completând formularul online și începe chiar de azi, să înveți tainele acestei meserii!

Cursurile Noastre

Cursuri la Sală